Legal

.


Templejti KP


U slučaju da ste bili žrtva krivičnog dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala krivičnu prijavu možete podneti Pоsеbnоm tužilаštvu zа bоrbu prоtiv visоkоtеhnоlоškоg kriminаlа što svakako prepopučujemo da uradite u najkraćem roku. Ispod možete pronaći modele krivičnih prijava koje sadrže sve formalno pravne elemente koje bi krivična prijava trebalo da sadrži, ali je naravno potrebno da ih dopunite vašim podacima, činjeničnim stanje, predloženim dokazima, osumnjčenim licima i svime drugim što bi tužilaštvu olakšalo postupanje po vašoj krivičnoj prijavi. Ipak ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa pisanjem krivičnih prijava budite slobodni da nam se obratite i naš pravni tim će vam u skladu sa mogućnostima i okolnistima slučaja u najkraćem roku pomoći da sastavite krivičnu prijavu i podnesete je nadležnim organima.