Legal.

Templejti KP

U slučaju da ste bili žrtva krivičnog dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala krivičnu prijavu možete podneti Pоsеbnоm tužilаštvu zа bоrbu prоtiv visоkоtеhnоlоškоg kriminаlа što svakako prepopučujemo da uradite u najkraćem roku. Ispod možete pronaći modele krivičnih prijava koje sadrže sve formalno pravne elemente koje bi krivična prijava trebalo da sadrži, ali je naravno potrebno da ih dopunite vašim podacima, činjeničnim stanje, predloženim dokazima, osumnjčenim licima i svime drugim što bi tužilaštvu olakšalo postupanje po vašoj krivičnoj prijavi. Ipak ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa pisanjem krivičnih prijava budite slobodni da nam se obratite i naš pravni tim će vam u skladu sa mogućnostima i okolnistima slučaja u najkraćem roku pomoći da sastavite krivičnu prijavu i podnesete je nadležnim organima.

Iznuda – član 214. stav 3 Krivičnog zakonika

Falsifikovanje isprave član – 355 Krivičnog zakonika

Ugrožavanje sigurnosti – član 138 Krivičnog zakonika

Udruživanje radi vršenja krivičnih dela – član 346 Krivičnog zakonika

Ucena – član 215. stav 3 Krivičnog zakonika

Sprečavanje i organičavanje pristupa javnoj računarskoj mreži – član 303 Krivičnog zakonika_

Računarska sabotaža – član 299 Krivičnog zakonika

Računarska prevara – član 301 Krivičnog zakonika

Prikrivanje – član 221. stav 4 Krivičnog zakonika

Prevara – član 208. stav 4 Krivičnog zakonika

Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka – član 304a Krivičnog zakonika

Pravljenje i unošenje računarskih virusa – član 300 Krivičnog zakonika

Pranje novca – član 231. stav 2 Krivičnog zakonika

Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti – član 130 Krivičnog zakonika

Povreda slobode govora i javnog istupanja – član 148 Krivičnog zakonika

Povreda pošiljki tajnosti pisma i drugih – član 142 Krivičnog zakonika

Oštećenje računarskih podataka i programa – član 298 Krivičnog zakonika

Odavanje poslovne tajne – član 240 Krivičnog zakonika

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka – član 146 Krivičnog zakonika

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka – član 145 Krivičnog zakonika

Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže – član 304 Krivičnog zakonika

Neovlašćeno fotografisanje – član 144 Krivičnog zakonika

Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka – član 302 Krivičnog zakonika

Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga – član 233. stav 3 Krivičnog zakonika

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti – član 239 Krivičnog zakonika

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica – član 225. stav 3 Krivičnog zakonika

Dogovor za izvršenje krivičnog dela – član 345 Krivičnog zakonika

Izazivanje panike i nereda – član 343 Krivičnog zakonika