ISO Sertificacija.

Međunarodni standard koji je organizacija ISO propisala za informacionu bezbednost jeste ISO standard 27001. Posedovanje nekog od brojnih sertifikata iz porodice ISO/IEC 27001 predstavlja garanciju da vaša organizacija ispunjava standarde bezbednosti informacionog sistema. Važno je napomenuti da sama ISO organizacija ne radi sertifikaciju i ne izdaje sertifikate o ispunjenosti standarda, već to rade druga eksterna sertifikaciona tela.

Standard ISO/IEC 27001:2013 propisuje neophodne uslove za uspostavljanje, implementaciju, održavanja i kontinuirano poboljšanje sistema menadžmenta informacione bezbednosti. Usvajanje sistema menadžmenta informacione bezbednosti je odluka od strateške važnosti za svaku organizaciju. Na uspostavljanje i implementaciju sistema menadžmenta informacione bezbednosti organizacije utiče više faktora, kao što su potrebe i ciljevi organizacije, bezbednosne obaveze, organizacioni procesi i veličina i struktura organizacije. Svaki od ovih faktora se vremenom može menjati.

Tim SHARE CERT-a ima tri sertifikovana eksterna auditora za standard ISO/IEC 27001:2013. Sertifikovani eksterni auditori za standard ISO/IEC 27001:2013 unutar Share Cert tima imaju potrebna znanja i veštine za sprovođenje audita Sistema menadžmenta bezbednosti informacija (ISMS) odnosno uspešno implementiranje sistema ISO 27001, kao i za uspešno planiranje i sprovođenje internog i eksternog audita koji su definisani standardima ISO 19011 i ISO 17021.