Prijava Incidenta.


  Napad u toku

  Screenshots

  Logovi (max 10 mb)

  Tip
  HitnoKompromitovani podaci velikog broja ljudi

  [recaptcha]

  Zašto je bitno da prijavite incident ?

  Online i gradjanski mediji, ali i drugi subjekti koji su mete napada i drugih vrsta incidenata u IKT sistemu često nisu sigurni da li iste treba prijaviti nadležnim organima. Sa jedne strane postoji određeno nepoverenje u funkcionisanje sistema digitalne bezbednosti a sa druge strane postoji uverenost nekih da poseduju dovoljno znanja da se sami odbrane od ovih rizika. Takođe postoji i strah da javno objavljivanje ovih informacija može loše uticati na reputaciju i poslovanje. Bez obzira na sve pomenuto mi bismo savetovali sve subjekte koji su mete napada ili misle da je u toku bezbedonosni incident u okviru njihovog informacionog sistema da bez odlaganja obaveste SHARE CERT ali i nadležne organe. Na ovaj način SHARE CERT i nadležni organi vam mogu pomoći tehničkom i pravnom ekspertizom kako biste uočili izvor bezbedonosnog rizika i preduzeli neophodne korake kako biste ga uklonili, minimizovali posledice koje mogu nastati po sistem i vaše podatke, preduzeli neophodne korake kako biste te kako biste sačuvali digitalne dokaze koji mogu biti ključni za pronalaženje počinoca i eventualni sudski postupak. Dodatno svaka prijava incidenata je značajna jer nam omogućava da pratimo trendove kada je digitalna bezbednost u pitanju i pomaže na da pružamo bolje savete za prevenciju novih formi bezbedonosnih pretnji te da na bolji i efikasniji način reagujemo u slučaju da do ostvarenja pretnji zaista i dodje.