Trusted Introducer akreditovao SHARE CERT

Trusted Introducer akreditovao SHARE CERT

SHARE CERT se od 28. decembra 2018. nalazi na listi akreditovanih centara za prevenciju rizika u IKT sistemima organizacije Trusted Introducer (TI). Akreditacija omogućava da CERT-ovi budu aktivnije uključeni u TI zajednicu i odlučuju o prijemu kandidata, prisustvuju sastancima, pružaju neophodnu podršku članovima zajednice, sarađuju u slučajevima odgovora na rizike po informacionu bezbednost i koordinišu aktivnosti, kao i da koriste druge usluge i pogodnosti TI.

SHARE Fondacija je u aprilu 2017. godine osnovala SHARE CERT, prvi poseban centar za prevenciju rizika u IKT sistemima onlajn i građanskih medija. SHARE CERT prati i analizira pretnje po bezbednost u infrastrukturi onlajn i građanskih medija u Srbiji, pruža pomoć u prepoznavanju i prevenciji pretnji, osnažuje aktere za adekvatne odgovore na napad, obezbeđuje pravnu asistenciju u procesuiranju sajber incidenata, održava komunikaciju sa nadležnim institucijama, i drugo.