Otvorena javna rasprava o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti

Otvorena javna rasprava o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, koju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, traje do 25. februara 2019. godine. Prvi Zakon o informacionoj bezbednosti, koji uređuje sistem informacione bezbednosti u Republici Srbiji, usvojen je 2016. i izmenjen 2017. godine. U međuvremeni su doneti brojni podzakonski akti, poput Uredbe o bližem uređenju mera zaštite IKT sistema od posebnog značaja.

Od najvažnijih predloženih izmena zakona, izdvojili bismo:

  • Smanjenje broja IKT sistema od posebnog značaja;
  • Vođenje evidencije IKT sistema od;
  • Dodatno uređenje postupka prijave incidenata;
  • Definisanje incidenata koji imaju značajan uticaj;
  • Unapređenje saradnje CERT-ova i
  • Odredbe koje se odnose na digitalnu bezbednost dece.

Pregled svih predloženih izmena nalazi se na sledećem linku.

U toku javne rasprave 20. februara će biti organizovan okrugli sto koji će se održati u Privrednoj komori Srbije (Resavska 15, Beograd) sa početkom u 11 časova.

SHARE Fondacija će učestvovati u javnoj raspravi. S tim u vezi pozivamo sve partnere, organizacije civilnog društva, medije, novinare i građane da nam se obrate sa predlozima i sugestijama slanjem mejla na [email protected], kako bi javni interes bio što zastupljeniji tokom javne rasprave.