Author: boki

Usvojene izmene Zakona o informacionoj bezbednosti

Narodna skupština je juče usvojila izmene i dopune Zakona o informacionoj bezbednosti. Novim izmenama Zakona, dopunjuju se i proširuju pojmovi bitni za informacionu bezbednost, ali i jača institucionalna saradnja između javnog i privatnog sektora,...

Trusted Introducer akreditovao SHARE CERT

SHARE CERT se od 28. decembra 2018. nalazi na listi akreditovanih centara za prevenciju rizika u IKT sistemima organizacije Trusted Introducer (TI). Akreditacija omogućava da CERT-ovi budu aktivnije uključeni u TI zajednicu i odlučuju...