Prijavite se na Međunarodnu akademsku konferenciju o humanoj bezbednosti

Prijavite se na Međunarodnu akademsku konferenciju o humanoj bezbednosti

Četvrta međunarodna akademska konferencija o humanoj bezbednosti (IC4HS) održaće se 2. i 3. novembra 2018. godine u Beogradu. Konferencija je prilika da naučnici, teoretičari i praktičari predstave i razmenjuju svoje rezultate istraživanja, iskustva i stavove o pitanjima humane bezbednosti sa kojima se suočavamo, kao što je nasilje različitih oblika i porekla, ali i neke nove probleme, uključujući nove tehnologije, koje otvaraju nove mogućnosti, ali i pretnje ljudskoj bezbednosti.

Sve informacije dostupne su na zvaničnom sajtu konferencije: http://conference.human-security.info/

Zainteresovani učesnici mogu dostaviti konferencijske radove na sledeće teme:

 • Ljudska bezbednost i nove tehnologije – nova razvojna inicijativa
 • Tehnologija kao alat za osnaživanje ili ranjivost
 • Informaciono-komunikacione tehnologije i prevencija nasilja
 • Rano upozoravanje i uloga novih tehnologija
 • Digitalni jaz među polovima
 • Dronovi: humanitarni potencijal ili rizik
 • Podaci kao novi konfliktni resurs
 • Globalni rizici po digitalne slobode i digitalni humanizam
 • Tehnološka bezbednost i privatnost: alat za opstanak
 • Tehnološki razvoj i kontrola „robe dvostruke namene“
 • Podaci o ličnosti, privatnost, nadzor i ljudska prava
 • Otvoreni podaci, Big Data i istraživanje humane bezbednosti
 • Veb 2.0 tehnologije, e-uprava i implikacije po humanu bezbednost
 • Klimatske promene, tehnologija i humana bezbednost
 • Prirodne katastrofe, nove tehnologije i humana bezbednost
 • Pametni gradovi i implikacije po humanu bezbednost
 • Tehnologija za digitalni nadzor – pravna i etička pitanja

Konferenciju organizuje Centar za istraživanje humane bezbednosti, čije je sedište na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Ovaj istraživački centar razmatra ljudsku bezbednost kao ekspanzivno-nevojno i multidimenzionalno razumevanje različitih pretnji i različitih oblika ugrožavanja ljudskog društva. Njegov cilj je da teoretske uvide pretoči u praktične preporuke za vođenje politike, kao i da razvije sredstva koja bi pomogla subjektima koji odlučuju u lokalnim, nacionalnim i multilateralnim vladinim i nevladinim organizacijama, kao i rukovodećim kadrovima na svim nivoima upravljanja društvom i privredom.